Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 844Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. (9999165588)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.

Locatie : Moezelweg 255, 3198 LS Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het verwerken van plantaardige olie naar een diesel product

Aanvraagdatum : 4 februari 2020

Zaaknummer : 9999165588

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.