Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 841Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn OCI Terminal Europoort B.V. (9999151155)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : OCI Terminal Europoort B.V.

Locatie : Moezelweg 151, 3198 LS Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van twee compressor gebouwen inclusief bijbehorende beton

fundatie ten behoeve van nieuwe compressoren

Aanvraagdatum : 12 december 2019

Verzenddatum : 7 februari 2020

Zaaknummer : 9999151155

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.