Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 839Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag AVR-Afvalverwerking B.V. (9999165586)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : AVR-Afvalverwerking B.V.

Locatie : Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK Rotterdam-Botlek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : The Ocean Cleanup

Aanvraagdatum : 4 februari 2020

Zaaknummer : 9999165586

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.