Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 838Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Climax Molybdenum B.V. (9999165138)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Climax Molybdenum B.V.

Locatie : Theemsweg 20, 3197 KM Rotterdam-Botlek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Realisatie van waste water treatment

Aanvraagdatum : 5 februari 2020

Zaaknummer : 9999165138

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.