Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 837Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Indorama Ventures Europe B.V. (9999165593)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Indorama Ventures Europe B.V.

Locatie : Markweg 201, 3198 NB Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het wijzigen van de wijze van bemonsteren en analyseren van het effluent van de

afvalwaterzuivering

Aanvraagdatum : 6 februari 2020

Zaaknummer : 9999165593

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.