Wijziging Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 november 2020, kenmerk 4.1/2020002135, team Ruimte, Energie en Wonen, tot wijziging van de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling Dorpsinitiatieven, zoals vastgesteld bij hun besluit van 12 februari 2019, kenmerk 5.8/2019000439, Provinciaal Blad 1170 van 2019, als volgt te wijzigen.

 

 

In artikel 7, onder g wordt ’31 december 2020’ vervangen door ‘31 december 2021’.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 maart 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

 

Uitgegeven: 12 november 2020

 

 

 

 

Naar boven