Provincie Overijssel – Openstelling en subsidieplafond POP3

 

Besluit: dd. 22-10-2020

Kenmerk: 2020/0289466

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

 

BESLUITEN

 

 

Onderstaande regeling voor de daarbij vermelde periode open te stellen voor het indienen van aanvragen om subsidie:

 

3.4 Regeling ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’ voor de periode van 7 december 2020 (vanaf 9.00 uur) tot en met 12 februari 2021 (voor 17.00 uur).

 

Het subsidieplafond voor de vermelde regeling en periode vast te stellen op :

 

€ 500.000,- (samengesteld uit € 250.000,- Europese middelen, ELFPO en € 250.000,- (provinciale middelen).

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Naar boven