Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 7573Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag C. Steinweg Handelsveem B.V. (9999195458)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : C. Steinweg Handelsveem B.V.

Locatie : Theemsweg 26, 3197 KM Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen, In- of uitrit aanleggen of veranderen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het realiseren van een nieuwe inrit van de inrichting via de Humberweg

Aanvraagdatum : 12 oktober 2020

Zaaknummer : 9999195458

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.