Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 7549Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Neele-Vat Maasvlakte B.V. (9999190000)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Neele-Vat Maasvlakte B.V.

Locatie : Sontstraat 8, 3199 LW Rotterdam-Maasvlakte

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het verlagen van het aantal vergunde opgeslagen gasflessen

Aanvraagdatum : 27 augustus 2020

Verzenddatum : 14 oktober 2020

Zaaknummer : 9999190000

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.