Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 7245Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 6 oktober 2020, PZH-2020-735001174 (DOS-2016-0005086) tot verhoging van het deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2020 (Besluit tot verhoging van het deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2020)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013,

 

Besluiten:

Het deelplafond voor herstel- en inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpaden zoals benoemd in Artikel 2.11.2, eerste lid, onderdeel b. te verhogen van € 235.000 naar € 905.000.

Den Haag, 6 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Met de subsidie voor herstel- en inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpaden worden ruiter recreatie en toerisme bevorderd. Met het ruiter- en menpadenplan wordt uitvoering gegeven aan meer ruiters in het groen, waarmee de mogelijkheden voor paardrijden in het buitengebied sterk worden verbeterd. Fase 2. van het ruiter- en menpadenplan richt zich op de aanleg van nieuwe ruiter- en menpaden die de aansluiting van de bestaande netwerken verbetert.