Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 6684Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming Sluisweg 3 te Nederasselt

Vaststelling besluit sanering

Op 04-09-2020 is door de Rijksvastgoedbedrijf een evaluatieverslag van de sanering zonder nazorg op grond van de Wet Bodembescherming ingediend.

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het Evaluatieverslag van de bodemverontreiniging gelegen aan de Sluisweg 3 te Nederasselt.

 

Mogelij k heid van inzien

Het Evaluatieverslag kan van 23-09-2020 tot 07-10-2020 worden ingezien via www.overheid.nl.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen vóór 07-10-2020 schriftelijke zienswijze indienen onder vermelding van GE025200882 en zaaknummer 1952137025 aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

 

Arnhem, 23 september 2020.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland