Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 6681Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Koxkampseweg 13 Zaltbommel

 

Er is gemeld dat de bodem op Koxkampseweg 13 te Zaltbommel is verontreinigd. Ook is een saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.

 

Reageren

Voor het vaststellen van deze besluiten wordt de zogenaamde "verkorte" procedure gevolgd. Hierbij vervalt de fase van het ontwerpbesluit.

Belanghebbenden kunnen reageren op deze kennisgeving.

 

Op verzoek wordt een afschrift van de besluiten toegezonden. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties sturen naar post@gelderland.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer 2020-012614.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland