Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 6679Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V., Overdiemerweg 35, Diemen, verlagen jaarvrachten NOx en NH3

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het verlagen van de jaarvrachten NOx en NH3 voor de installaties DM33, DM34, HWC en BMC. Hierdoor worden de maximale vergunde uitstoot in de omgevingsvergunning en de maximale depositie van genoemde eenheden in de Wet natuurbescherming-vergunning op elkaar afgestemd.

Ontvangstdatum aanvraag: 25 augustus 2020

Aanvrager: Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.

Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen

Zaaknummer: 9799597

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.