Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 6678Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5457897 - Stichting Katholieke Universiteit - Geert Grooteplein Zuid 10 te Nijmegen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Aanvrager : Stichting Katholieke Universiteit

Locatie : Geert Grooteplein Zuid 10 te Nijmegen

Omschrijving : samenvoegen van twee kleine ruimten tot een grotere ruimte

Datum ontvangst : 18 september 2020

Zaaknummer ODRN : W.Z20.107611.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.