Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 6621Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor bouwen nieuwe kantine, een elektrisch onderstation en infra en aanleggen van een persriool, Industrieweg 10 in Sluiskil

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Yara Sluiskil B.V.

Locatie : Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil

Activiteit : Bouwen, Milieuneutraal wijzigen en Uitvoeren werk of werkzaamheden

Voor : Het bouwen van een nieuwe kantine, een elektrisch onderstation en bijbehorende infra

en het aanleggen van een persriool en aansluiten op een leiding van het

waterschap

Aanvraagdatum : 3 september 2020

Verzenddatum : 17 september 2020

Zaaknummer : 9999190947

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.