Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 6619Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor bouwen van een fundering voor een tijdelijke torenkraan, Estlandweg 10 in Nieuwdorp

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 9 september 2020 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Sagro Holding Zeeland B.V., gelegen aan Estlandweg 10 in Nieuwdorp. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een fundering voor een tijdelijke torenkraan. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedures te verlengen met 6 weken. De uiterste beslisdatum is zodoende 16 december 2020. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0696 of 0115-745100.

 

Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV200449/00254210.