Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 6618Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor bouwen van een fundering voor een tijdelijke torenkraan, Estlandweg 10 in Nieuwdorp

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 september 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Sagro Holding Zeeland B.V. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een fundering voor een tijdelijke torenkraan. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.G.F. van Kempen, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0696 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV200449/00254210.