Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 6608Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Greenergy Biofuels Amsterdam B.V., Heining 110, Amsterdam , diverse wijzigingen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

 

De aanvraag betreft het wijzigen van de bedrijfsvoeringen, er worden drie veranderingen aangevraagd:

 

  • 1.

    het toepassen van overige plantaardige oliën en vetten als aanvulling op de grondstofstroom Used Cooking Oils (UCO);

  • 2.

    het wijzigen van de naamgeving van lozingspunt 1;

  • 3.

    het wijzigen van de analysemethoden van het effluent water.

Ontvangstdatum aanvraag: 4 september 2020

Aanvrager: Greenergy Biofuels Amsterdam B.V.

Locatie: Heining 110, Amsterdam

Zaaknummer: 9820286

 

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen