Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 6468Beschikkingen | afhandelingAanvraag Waterwet, Rijswijkseweg 60 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 19 augustus 2020 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van een appartementencomplex. De locatie betreft Rijswijkseweg 60, 2516 EH te Den Haag (zaaknummer 00590179).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.