Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 6462Beschikkingen | afhandelingAanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Stoelmatter 41 te Wateringen

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 11 september 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen voor het verplaatsen van een PGS opslag. De locatie betreft Stoelmatter 41, 2292 JM te Wateringen (zaaknummer 00591843).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.