Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 6456Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Waterschap Hollandse Delta (9999191671)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : WSHD RWZI Dokhaven

Locatie : Bonn En Meeswerf 205, 3087 EH Rotterdam

Activiteit : Bouwen

Voor : Het aanpassen van het ventilatiegebouw aan de Sluisjesdijk

Aanvraagdatum : 11 september 2020

Zaaknummer : 9999191671

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.