Provincie Limburg, aanvraag maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: verzoek ingediend voor het aanpassen van het maatwerkvoorschrift 'indienen grondwatermonitoringsplan'

Locatie: CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Datum aanvraag: 7 september 2020

Zaaknummer: 2020-205550

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Naar boven