Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 5493Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Stadsblokken - Meinerswijk Arnhem

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag om vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ontvangen voor Gebiedsontwikkeling en woningbouw.

 

Het voornemen is om de vergunning te verlenen.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2020-004079.

 

Zienswijze indienen?

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een zienswijze het zaaknummer 2020-004079. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland