Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 5364Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Wet Bodembescherming

Besluit uniforme sanering (BUS)

 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een BUS-melding tijdelijke uitplaatsing hebben ontvangen:

 

Locatie : Vreelandseweg tussen Meerhoekweg en Esdoornlaan in Nederhorst den Berg

Kadastrale aanduiding : gemeente Nederhorst den Berg, sectie C, nummers 3943 en 5251

Datum ontvangst : 05 augustus 2020

 

Inhoud Besluit uniforme sanering

Deze melding gaat over een eenvoudige bodemsanering, die met een standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen wordt gerealiseerd.

 

Deze kennisgeving is onafhankelijk van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wet bodembescherming (Wbb). De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelt de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Als blijkt dat de melding in overeenstemming is met de regelgeving, dan kan vanaf vijf weken nadat de melding is ontvangen worden gestart met de uitvoering van de bodemsanering.

 

Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure open.

 

Vragen

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 - 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2020-010177