Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 5255Beschikkingen | afhandelingWabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord, vastleggen brandcompartimentering, pand De Croften

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

 

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

 

De aanvraag betreft het vastleggen van de brandcompartimentering van het pand De Croften.

 

Datum verlengingsbesluit: 24 juli 2020

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Zaaknummer: 9431763

 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

http://loket.odnzkg.nl