Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 5226Beschikkingen | afhandelingVoorbeeld: Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Tata Steel IJmuiden BV

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

 

De beslistermijn is verlengd met zes weken

 

De aanvraag betreft het wijzigen van de reeds verleende vergunning met kenmerk OLO-3540479, d.d. 25 juni 2018. De wijzigingen betreffen het verplaatsen van een sprinklercontainer, het omdraaien van een trap en het verlengen van een bordes bij Windmachine 26.

 

Datum verlengingsbesluit: 29 juli 2020

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord

Zaaknummer: 9557466

 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

http://loket.odnzkg.nl