Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 506Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. en artikel 10 van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 21 januari 2020 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Voor de Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 worden voor het jaar 2020 meerdere deelplafonds vastgesteld. Het deelplafond voor bijlage 1 ‘Projectsubsidie Grensoverschrijdende culturele samenwerking’ wordt vastgesteld op € 275.000,00. Het deelplafond voor bijlage 2 ‘Specifieke projecten’ wordt vastgesteld op € 142.500,00. Het deelplafond voor bijlage 3 ‘Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen’ wordt vastgesteld op € 500.000,00.

 • 2.

  Het besluit ‘Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels’ wordt als volgt gewijzigd:

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ en ‘Subsidieplafonds 2020’ worden de subsidieplafonds voor de Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 toegevoegd:

   

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  Hoogte subsidieplafond

  CULT

  SUB

  Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021

   

  bijlage 1 ‘Projectsubsidie Grensoverschrijdende culturele samenwerking’

  € 275.000,00

  bijlage 2 ‘Specifieke projecten’

  € 142.500,00

  bijlage 3 ‘Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen’

  € 500.000,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt vanaf de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 januari 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA