Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 4502Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Wet bodembescherming

Ingediende aanvraag voor een Instemming Saneringsplan

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een Instemming Saneringsplan voor:

 

Omschrijving : Hoofd uitvoeringsplan HILHOV3

Locatie : HOV in 't Gooi in Hilversum

Datum ontvangst : 08 juli 2020

 

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

 

Vragen

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2020-009186