Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 4492Beschikkingen | afhandelingPMV, Aardkundige Monumenten, ontwerpbeschikking, Hoge Duin en Daalseweg 19, Bloemendaal

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat ze een ontheffing ingevolge de Provinciale milieuverordening Noord-Holland (Aardkundig monument) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een zwembad.

Aanvrager: Heiko Hulsker Architecten

Zaaknummer: 968206

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440);

- gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over het ontwerpbeschikking.