Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 4341Beschikkingen | afhandelingProvincie Noord-Holland - Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking, JdB Groep B.V., Mijnsherenweg 24 E, Kudelstaart, voorschriften afvalbeheer

 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 5 oktober 2010, met kenmerk 2010-44110, van de inrichting van JdB Groep B.V. gelegen aan de Mijnsherenweg 24 E te Kudelstaart.

Naar aanleiding van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de op 19 juli 2019 vastgestelde eerste wijziging van het LAP3 worden aanvullende voorschriften met betrekking tot afvalbeheer aan de omgevingsvergunning verbonden. Tevens wordt voorschrift 5.4.6 ingetrokken.

 

Zaaknummer: 9576041

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

  • 1.

    provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);

  • 2.

    gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer, balie Bouwen en Vergunningen (alleen op afspraak, 0297-38 75 75).

 

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.