Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 4284Beschikkingen | afhandelingProvincie Noord-Holland, Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Tata Steel IJmuiden BV, vervangen van voor-en nagaskoelers

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

 

De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

 

De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe voor- en nagaskoeler, bij de Kooks- en Gasfabriek.

 

 

Datum verlengingsbesluit: 30 juni 2020

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Zaaknummer: 9586202

 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

en