Wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. en artikel 13 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 23 juni 2020 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.
  • a.

   Het subsidiedeelplafond paragraaf 2.1 ‘soortenbeleid’ van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., wordt voor de looptijd van paragraaf 2.1 ‘soortenbeleid’ van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. vastgesteld op € 2.000.000,00. De looptijd van het subsidieplafond eindigt op 31 december 2021.

  • b.

   Het subsidiedeelplafond paragraaf 2.5 ‘faunabeheer’ van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., wordt voor de looptijd van paragraaf 2.5 ‘faunabeheer’ van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., vastgesteld op € 200.000,00. De looptijd van het subsidieplafond eindigt op 31 december 2020.

  • c.

   De looptijd van het subsidiedeelplafond paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Pilot meten op bedrijfsniveau’ van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., wordt gewijzigd naar 31 mei 2021.

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels wordt als volgt gewijzigd:

   

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ en ‘Meerjarige subsidieplafonds’ worden de subsidiedeelplafonds paragraaf 2.1 ‘Soortenbeleid’ en paragraaf 2.5 ‘Faunabeheer’ voor de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. toegevoegd. Het subsidiedeelplafond paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Pilot meten op bedrijfsniveau’ voor de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. wordt gewijzigd:

   

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  (Einde) looptijd subsidieplafond

  Hoogte subsidieplafond

  PLA NAT

  SUB

  Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

   

   

  Paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Pilot meten op bedrijfsniveau’

  31 mei 2021

  € 236.000,00

  Paragraaf 2.1 ‘soortenbeleid’

  31 december 2021

  € 2.000.000,00

  Paragraaf 2.5 ‘faunabeheer’

  31 december 2020

  € 200.000,00

  Overige paragrafen

   

  € 0,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 juni 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven