Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 4117Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit Uniforme Saneringen – Bosweg ong. te Woerdense Verlaat

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de provincie Zuid-Holland een melding immobiel ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Buro Antares B.V.. Het betreft een melding voor de locatie Bosweg ong. te Woerdense Verlaat (SL07) , kadastraal bekend gemeente Nieuwkoop, sectie G, nummers 73, 313 en 403 . De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA056903772.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst via (071) 4083 100 of meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-006310.