Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2020, 3813Overige besluiten van algemene strekkingNatuurbeheerplan Drenthe, versie 2021

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 juni 2020, 25/4.5/2020001293, team Landelijk Gebied, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016;

 

overwegende dat jaarlijks het Natuurbeheerplan wordt geactualiseerd;

 

 

BESLUITEN:

 

 

Het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 25 juni 2020.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 18 juni 2020

 

 

 

Toelichting

In het Natuurbeheerplan staat aangegeven waar en welke natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Jaarlijks wordt het Natuurbeheerplan Drenthe, afhankelijk van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, zowel op tekst als inhoud geactualiseerd.