Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2020, 3195Overige besluiten van algemene strekkingBesluit eenentwintigste wijziging Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1, provincie Flevoland

Gedeputeerde Staten maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42 Algemene wet Bestuursrecht bekend dat de secretaris op 20 december 2019 op grond van artikel 2, tweede lid van het algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017 de twintigste wijziging Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1 (nr 2579945) hebben vastgesteld.

 

De secretaris,

 

Gelet op artikel 2 van het door gedeputeerde staten op 14 maart 2017, nummer 2018030, vastgestelde Algemeen Mandaatbesluit Flevoland 2017, waarin algemeen mandaat wordt verleend aan de secretaris, met recht tot onder-mandaat;

 

Gelet op artikel 2 van het door gedeputeerde staten op 15 september 2015, nummer 1738216, vastgestelde Budgethoudersregeling Flevoland 2015, waarin de secretaris wordt gevraagd budgethouders en plaatsvervangers aan te wijzen;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de eenentwintigste wijziging van het Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1

Artikel I,

Wijziging bijlage 2 behorend bij het algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1,

 

Het overzicht budgethouders komt als volgt te luiden:

 

Directie

Budgethouder

Plaatsvervanger

Algemeen directeur

 

D.J. Tijl

M.G.E.C. Overmars

Directeur

 

M.G.E.C. Overmars

D.J. Tijl

Afdeling

 

 

Strategie & Beleid

P. Spapens

P. Bijvank

J. Visbeen

K. Besamusca

D. de Wit

Infrastructuur

R. van der Werff

O. Telkamp

P. Noordijk

Bestuur en directieondersteuning

 

M.G.E.C. Overmars

G. de Vos 1)

Managementondersteuning

 

W. Timmers

T. van den Berg

Services en Middelen

 

M.G.E.C. Overmars

A. van der Wulp

Informatievoorziening

L. Huisman

M. Tilstra

 

Gebiedsprogramma’s en Europa

M.F.A. Haselager

H. Koning

J.A. Ree

J.H. Sweers

E. van de Water

R.T. Wilms

Programmamanagers

 

 

RRAAM

 

H. Koning

M.F.A. Haselager

Almere 2.0 / FVA

 

H. Koning

M.F.A. Haselager

E. van de Water

Floriade Werkt!

 

H. Koning

M.F.A. Haselager

J.A. Ree

Markermeer-IJmeer

 

E. van de Water

M.F.A. Haselager

H. Koning

Amsterdam Lelystad Airport/ OMALA

 

J.A. Ree

M.F.A. Haselager

R.T. Wilms

Flevokust Haven

 

R.T. Wilms

M.F.A. Haselager

J.H. Sweers

Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL)

 

M.F.A. Haselager

 

R.T. Wilms

 

Regio Deal Noordelijk Flevoland

M.F.A. Haselager

J.H. Sweers

R.T. Wilms

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF)

 

R.T. Wilms

M.F.A. Haselager

J.H. Sweers

Nieuwe Natuur

 

E. van de Water

M.F.A. Haselager

H. Koning

EFRO / Kansen voor West II 2014-2020 (MA)

 

M.F.A. Haselager

T. Bloothoofd

EFRO / Kansen voor West (Steunpunt Flevoland)

 

J.A. Ree

M.F.A. Haselager

EFRO / INTERREG

J.A. Ree

 

M.F.A. Haselager

H. Koning

Plattelandsontwikkeling Programma POP3

 

J.A. Ree

 

M.F.A. Haselager

E. van de Water

Rijksvastgoed

H. Koning

 

M.F.A. Haselager

Nationaal Park Nieuw Land/OVP

E. van de Water

M.F.A. Haselager

R.T. Wilms

Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC)

 

J.H. Sweers

M.F.A. Haselager

R.T. Wilms

Flevoland bouwt aan Nederland (100.000 woningen)

H. Koning

M.F.A. Haselager

J.H. Sweers

Bureauhoofd IV

 

 

Bureau Informatiemanagement (IM)

M. Tilstra

 

L. Huisman

Bureauhoofden Infra

 

 

Ingenieursbureau

 

O. Telkamp

P. Noordijk

Bureau Wegen Vaarwegen

 

P. Noordijk

O. Telkamp

Ambtelijk Opdrachtgever Infra

 

R. v.d. Werff

O. Telkamp

P. Noordijk

E. Vervelde

 

Onderlinge vervanging

Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering

 

L. Huisman

M.G.E.C. Overmars

Ondernemingsraad

 

R. Nijboer

H. Meijboom

 

Artikel III

Dit besluit treed in werking op 26 mei 2020

Aldus besloten op

Gedeputeerde staten van Flevoland,

Namens deze,

De secretaris,

D.J. Tijl