Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 3109Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Pernis B.V. (9999177121)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Koole Tankstorage Pernis B.V.

Locatie : Tankhoofd 2, 3196 KE Rotterdam

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een weegbrug op de Vondelingenweg

Aanvraagdatum : 15 mei 2020

Zaaknummer : 9999177121

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.