Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 3107Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Invista (Nederland) B.V. (9999177079)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Invista (Nederland) B.V.

Locatie : Merseyweg 12, 3197 KG Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het verplaatsen van het laboratorium naar werkplaats E&I

Aanvraagdatum : 13 mei 2020

Zaaknummer : 9999177079

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.