Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 3056Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Sekisui S-Lec B.V., deelinrichting Sekisui, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: verbouwing gebouw 3

Locatie: CSP/Sekisui S-Lec B.V., deelinrichting Sekisui, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Datum besluit: 15 mei 2020

Zaaknummer: 2020-202347

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12