Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 2581Overige besluiten van algemene strekkingWijziging budget Jonge landbouwersregeling 2019

Bekendmaking van het besluit van 21 april 2020 - zaaknummer 2019-012855

 

 

De teammanager Programmering, Vitaal Platteland

 

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 3 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018;

Gelet op het Tweede ondermandaat Programmering PR08/01/01;

 

Besluiten

 

  • I.

    Het plafond, zoals dat in het Provinciaal Blad van 13 november 2019, nr. 7400, onder I. van het Openstellingsbesluit Jonge Landbouwersregeling POP3 Gelderland 2019 is gepubliceerd, komt te luiden:

 

  • Het subsidieplafond bedraagt € 1.788.264,- waarvan € 894.132,- bestaat uit middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en € 894.132,- uit provinciale middelen.

 

  • II.

    De wijziging onder I. treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 2 december 2019.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Robert Haaijk

Teammanager Programmering, Vitaal Platteland

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Robert Haaijk

Teammanager Programme ring, Vitaal Platteland

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl