Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 216Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Derde Broekdijk 9 te Aalten

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit de volgende melding hebben ontvangen:

Locatie: Derde Broekdijk 9 te Aalten

Omschrijving: opslaan en overslaan van goederen

Datum ontvangst : 25 oktober 2019

Zaaknummer: W.Z19.108929.01

Mogelijkheid tot inzien

De melding kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.