Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 207Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn DSM Delft Permit B.V. (9999144639)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : DSM Delft Permit B.V.

Locatie : Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Een proef om het proces te optimaliseren

Aanvraagdatum : 18 oktober 2019

Verzenddatum : 8 januari 2020

Zaaknummer : 9999144639

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.