Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2020, 1911Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Wijzigen subsidieplafond POP3

 

Besluit: dd. 30-03-2020

Kenmerk: 2020/0093599

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

 

BESLUITEN

 

 

Voor onderstaande regeling het subsidieplafond zoals dat voor de openstellingsperiode 2 december 2019 tot en met 7 febr uari 20 20 is gepubliceerd, als volgt te wijzigen:

3.4 ‘Regeling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’: € 1.268.575,15 (samengesteld uit € 634.287,57 ELFPO-middelen en € 634.287,58 provinciale middelen) (was € 500.000,- (samengesteld uit € 250.000,- ELFPO-middelen en € 250.000,- provinciale middelen).

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.