Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 1775Beschikkingen | afhandelingGemeente Súdwest-Fryslân TUG HeliFlight Holland B.V.

 

Verleend aan: HeliFlight Holland B.V. te Kootwijkerbroek, een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart onder kenmerk 2020-FUMO-0039122.

Betreft: een ontheffing voor starts en landingen met een helikopter op 23 mei 2020 voor een terrein aan De Boppeslach 12 te Goënga.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 24 maart t/m 4 mei 2020 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.