Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2020, 1774Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een ontbrandingstoestemming vuurwerk op 4 september 2020 voor de locatie Goordijk in Gramsbergen

Op 19 februari 2020 ontvingen wij een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming vuurwerk voor de locatie Goordijk in Gramsbergen. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontbrandingstoestemming vuurwerk wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 25 maart 2020.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.