Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 1770Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Burgemeester Bauduinstraat 44 t/m 78 (18 woningen) en 80 t/m 90 (6 woningen) te Maastricht, 2019-207950

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming Soorten te verlenen voor het slopen van 18 woningen en het renoveren van 6 woningen in Maastricht.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken onder vermelding van zaaknummer 2019-207950.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van het besluit.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel: +31 43 389 99 99