Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 147Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Kleefse Waard Arnhem

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een verzoek ontvangen om de vergunning die is verleend op grond van de Wet natuurbescherming aan Veolia Industriediensten in te trekken.

 

Het voornemen is om het verzoek te weigeren.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2019-007872.

 

Zienswijze indienen?

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een zienswijze het zaaknummer 2019-007872. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland