Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 982Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Locatie : Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het laten voldoen van de VRU 430&440 aan de eisen van 150 mg/Nm3 en 1 mg/Nm3

voor VOS respectievelijk benzeen

Aanvraagdatum : 18 december 2018

Verzenddatum : 5 februari 2019

Zaaknummer : 9999106226

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.