Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 981Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag VPR Energy B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : VPR Energy B.V.

Locatie : Neckarweg 5, 3198 LJ Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het realiseren van een nieuw gebouw voor het bestaande laboratorium, het plaatsen en in gebruik nemen van een gasflessenopslag, drie PGS15 opslagcontainers en een contractor accommodatie

Aanvraagdatum : 31 januari 2019

Zaaknummer : 9999112568

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.