Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 980Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Vopak Terminal Europoort B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Europoort B.V.

Locatie : Moezelweg 75, 3198 LS Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een dampverwerkingsinstallatie (Fase 2)

Aanvraagdatum : 17 januari 2019

Zaaknummer : 9999111412

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.