Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 944Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Subsidieplafond 2019 Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 februari 2019, kenmerk 4.1/2019000336, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Subsidieplafond 2019 Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe voor het kalenderjaar 2019

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.11 van de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe van 17 oktober 2017 (nr. 2017/4898) en het besluit Vaststelling Subsidieplafonds 2019 van 18 december 2018 (nr 2018/9582);

 

 

BESLUITEN:

 

voor de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe voor het kalenderjaar 2019 het subsidieplafond te wijzigen van €0,-- naar € 200.000,--.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 8 februari 2019